vrijdag 11 oktober 2019

Kamerstukken OCW: Wetsvoorstel wijziging Wet hoger onderwijs studiekeuze-informatie en studentenenquête

Wetsvoorstel wijziging Wet hoger onderwijs studiekeuze-informatie en studentenenquête
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs
Lees verder

Advies algemene rekenkamer wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete
De Algemene Rekenkamer geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs .
Lees verder

Kamerbrief advies coördinatiegroep Curriculum.nu
Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het advies coördinatiegroep Curriculum.nu.
Lees verder

Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019
Lees verder

Monitoring onderwijsachterstandenbeleid
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
Minister Slobstuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het bevorderen van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Lees verder

Bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
De bijlage bevat percentages van leerlingen die van vmbo naar havo gaan en gemiddelde eindcijfers van havo-examens.
Lees verder

ID 8161 Brief TK nnav nvw
Lees verder

ID8161 Doorstroom NvW
Lees verder

ID8161 Bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom vmbo
Lees verder