dinsdag 29 oktober 2019

Kamerstukken OCW: Nader rapport Verzamelwet OCW 20..

Nader rapport Verzamelwet OCW 20..
Minister Van Engelshoven biedt het voorstel van wet tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) aan.
Lees verder

Advies Raad van State Verzamelwet OCW 20..
Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..).
Lees verder

Voortgang van de aanpak stagediscriminatie in het mbo
Lees verder

Beantwoording vragenlijst bij OCW-begroting 35300-VIII 24 oktober
Lees verder

Aanbiedingsbrief voor de antwoorden op de vragen over de ontwerpbegroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaar 2020
Lees verder

Beantwoording vragen Kwint en Westerveld 2019Z18782 Schoolkassa ParnasSys
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het terugbetalen van de Lerarenbeurs
Minister Slob beantwoordt vragen over het terugbetalen van de Lerarenbeurs.
Lees verder

Antwoorden op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat Nederland de geldkraan van beroemd onderzoek naar zwarte gaten dichtdraait
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer
Minister Van Engelshoven biedt, namens de minister Slob en minister Hoekstra, de geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op vragen van het lid Paternotte over de Nederlandse participatie in de Event Horizon Telescop
Lees verder