dinsdag 8 oktober 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over jaaropening Hogeschool Rotterdam

Kamerbrief over jaaropening Hogeschool Rotterdam
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over de uitspraken van vicepremier Hugo de Jonge tijdens de jaaropening van Hogeschool Rotterdam.
Lees verder

Kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark sturen de Tweede Kamer een brief over het interdepartementaal beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Lees verder

Wetsvoorstel Wet voortgezet onderwijs 20xx
Voorstel van wet houdende regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx).
Lees verder

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel Wet voortgezet onderwijs 20xx
Memorie van toelichting bij het voorstel van wet houdende regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx).
Lees verder

Advies Raad van State over wetsvoorstel Wet voortgezet onderwijs 20xx
Advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx).
Lees verder

Nader rapport Wet voortgezet onderwijs 20xx
Minister Slob biedt het wetsvoorstel Wet voortgezet onderwijs 20xx aan.
Lees verder

Kamerbrief met Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (AI).
Lees verder

Antwoorden Kamervragen over het bericht over mbo-docenten die in de laagste salarisschaal terechtkomen
Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terecht komen.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak lerarentekort
Minister Slob en minister Van Engelshoven reageren op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.
Lees verder

Kamerbrief inzake aanbieding rapport doorlichting DUO en reactie op de moties Vd Molen en Westerveld
Lees verder