donderdag 10 oktober 2019

Kamerstukken OCW: Bijlage Uitvoeringsterreinen DUO

Bijlage Uitvoeringsterreinen DUO
Lees verder

Rapport_doorlichting_DUO
Lees verder

Bijlage Impactanalyse studievoorschotvouchers
Lees verder

Bijlage Wensen van de Tweede Kamer
Lees verder

Kamerbrief met reactie op onderzoek Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond
Minister Koolmees reageert op de uitkomsten van het onderzoek 'Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond'.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen van het lid Van den Hul over de wachtlijsten bij het speciaal onderwijs
Lees verder

aanbiedingsbrief voorzitter Tweede Kamer
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag inzake verlenging concessieperiode met een jaar
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete
Minister Van Engelshoven stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs .
Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete
De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs
Lees verder