donderdag 24 oktober 2019

Kamerstukken OCW: Bijlage Opzet Toereikendheid doelmatigheid en kostenonderzoek

Bijlage Opzet Toereikendheid doelmatigheid en kostenonderzoek
Lees verder

Kamerbrief toereikendheid doelmatigheid kosten(toerekening)
Lees verder

Uitstelbrief voor beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht'
Lees verder

Uitvoering moties in relatie tot experimenten in het funderend onderwijs
Lees verder

Kamerbrief toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en beantwoording motie Bruins en Van der Molen inzake voortgang coordinerende rol NWO
Lees verder

Kamerbrief bij Besluit woonhuis-rijksmonumenten
Minister Van Engelshoven stuurt het besluit voor de wijziging van de bijlage bij het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.
Lees verder

Besluit Wijziging Besluit woonhuis-rijksmonumenten
Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis. Het besluit houdt verband met onder andere een verruiming van de doelgroep en een aanpassing met betrekking tot de mogelijke samenloop met de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
Lees verder

Beantwoording feitelijke vragen aangaande de tussenevaluatie experiment promotieonderwijs
Lees verder

Antwoorden op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen over de verkoop van paspoorten
Lees verder

Antwoorden op de vragen van de leden Futselaar en Leijten over het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd
Lees verder