dinsdag 15 oktober 2019

Kamerstukken OCW: 16784866 Antwoord op schriftelijke vragen van Martin Bosma (PVV) over het in de ban doen van de Gou...

16784866 Antwoord op schriftelijke vragen van Martin Bosma (PVV) over het in de ban doen van de Gouden Eeuw
Lees verder

Kamerbrief over Raad voor Concurrentievermogen 26-27 september 2019
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief bij conceptregeling wijziging Subsidieregeling instandhouding monumenten
Minister Van Engelshoven stuurt de conceptregeling voor de wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten naar de Tweede Kamer. De conceptregeling houdt verband met een verlenging van de werkingsduur. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.
Lees verder

Memorie van Antwoord Eerste Kamervragen 1e suppletoire begroting
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording Eerste Kamervragen 1e suppletoire begroting
Lees verder

Reactie op motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere
Lees verder

ID6732 - K-1 - Besluit register onderwijsdeelnemers (versie MR)_t.b.v. voorhang
Lees verder

ID6732 Brf EK voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers
Lees verder

ID6732 - K-1 - Besluit register onderwijsdeelnemers (versie MR)_t.b.v. voorhang
Lees verder

ID6732 Brf TK voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers
Lees verder