donderdag 24 oktober 2019

Jos Kusters nieuwe voorzitter vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Jos Kusters nieuwe voorzitter vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van toezicht van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Jos Kusters benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Jos Kusters is op dit moment nog voorzitter van het college van bestuur van VISTA college in Limburg. Jos start zijn nieuwe functie op 1 januari 2020.  Hij volgt Eugène...
Lees verder

150ste groene schoolplein in Provincie Noord-Brabant
Bij de basisscholen de Bibit en de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer in de Reeshof is op 22 oktober een start gemaakt met het vergroenen van de schoolpleinen. De scholen kregen de 150e subsidie van de Provincie Noord Brabant om aan de slag te gaan met hun schoolplein van de toekomst. De tegels...
Lees verder

Ruim helft flexwerkers na jaar nog in flexibele schil
Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil: zij hadden in 2017 een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in. Dit meldt het CBS op basis van de meest recente stroomcijfers over...
Lees verder

Onderwijsinspectie licht nieuw onderwijsresultatenmodel toe
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. De resultaten van alle leerlingen tellen mee, met uitzondering van de leerlingen die een ontheffing hebben om aan...
Lees verder

Koopkracht studenten blijft dalen
Uit een doorrekening van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat de koopkracht van studenten er dit jaar weer op achteruit gaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een stijging van het wettelijk collegegeld en de stijgende huur van kamers. Voorzitter van het ISO Kees Gillesse:...
Lees verder

Zes kanshebbers op NS Publieksprijs, Taal voor de leuk is kanshebber
Zes boeken maken kans om door de lezers bekroond te worden met de NS Publieksprijs 2019. Het zijn Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, Otmars zonen van Peter Buwalda, Pessimisme kun je leren! van Lévi Weemoedt, Rinkeldekink van Martine Bijl, Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse en...
Lees verder