donderdag 10 oktober 2019

Intentieverklaring voor Rotterdamse studenten met functiebeperking

Intentieverklaring voor Rotterdamse studenten met functiebeperking
Gelijke kansen, toegankelijkheid en persoonlijke autonomie. Hierover staan afspraken in de intentieverklaring van het 'VN-verdrag voor het recht van mensen met een handicap'. Dit verdrag is vertaald naar een intentieverklaring voor het hoger onderwijs, die op 9 oktober werd ondertekend door rector...
Lees verder

CED-Groep en LearningTour brengen samen leerprocessen beter in kaart
Als directeur, sectievoorzitter of docent wil je dat je leerlingen goede resultaten halen en dat je hierop kunt sturen. De opbrengsten en resultaten staan echter vaak in verschillende systemen. Dit maakt het niet makkelijk om alle resultaten met elkaar te verbinden en te interpreteren. De CED-Groep...
Lees verder

Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken?
Motivatie en motiveren van leerlingen zijn begrippen en gespreksonderwerpen die overal op middelbare scholen in Nederland besproken worden of als uitdagingen worden gezien.
Lees verder

Campagne met #kweetnie voor lhbti'ers
Op Coming Out Dag, vrijdag 11 oktober, start een nieuwe campagne voor jonge lhbti'ers. Op de website iedereenisanders.nl staan ervaringsverhalen en filmpjes, en is veel informatie te vinden. De campagne loopt ook op Instagram, met de hashtag #kweetnie.
Lees verder

Timo Kos nieuw lid College van Bestuur Saxion
Timo Kos is door de Raad van Toezicht, per 1 januari 2020, benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB) van hogeschool Saxion. Met Kos kent Saxion straks een CvB dat bestaat uit drie leden. Saxion zet de regio centraal in haar strategische agenda voor de komende vier jaar. Met zijn komst kan...
Lees verder

Campagne met #kweetnie voor lhbti'ers start op Coming Out Dag,
Op Coming Out Dag, vrijdag 11 oktober, start een nieuwe campagne voor jonge lhbti'ers. Op de website iedereenisanders.nl staan ervaringsverhalen en filmpjes, en is veel informatie te vinden. De campagne loopt ook op Instagram, met de hashtag #kweetnie.
Lees verder