vrijdag 4 oktober 2019

Hoger Onderwijs Nieuws: UvH: 'Oppervlakkig contact is ook belangrijk'

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
UvH: 'Oppervlakkig contact is ook belangrijk'
...
Lees verder

UTwente: David Korringa benoemd tot portefeuillehouder bedrijfsvoering ITC
...
Lees verder

Universiteit Maastricht: ECJ confirms: mini-jobs remain uninsured and should be discouraged
...
Lees verder

Leraren zijn geen superhelden (voor de dag van de leraar)
...
Lees verder

WUR: Nieuw lesportaal 'Chef' gelanceerd
...
Lees verder

UVA: 'Natuurwetenschappelijke benadering helpt ons om grote sociale vraagstukken op te lossen'
...
Lees verder

Leraren-app Schoollink gelanceerd: mix tussen Tinder en LinkedIn
...
Lees verder

EUR: Mogelijkheid tot inschrijving module Auditing van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (RO)
...
Lees verder

Onderwijsinspectie: Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2020
...
Lees verder

Marant: De eerste kinderpromotie ooit gaat over dyslexie
...
Lees verder

UU: Studenten, universiteiten, UMC Utrecht en ministeries gaan samen de challenge Food for Health and Safety aan
...
Lees verder

Een bouwsteen om flexibel onderwijs mogelijk te maken
...
Lees verder

Fontys: Techniekstudent wint essayprijs 2019
...
Lees verder

Inholland: Berno van Meijel herbenoemd tot hoogleraar GGZ-verpleegkunde
...
Lees verder

Universiteit Maastricht: #MeTooMaastricht chatbot in the news (2)
...
Lees verder

Kabinet wil voortijdig schoolverlaters verminderen
...
Lees verder

NRO: Matchingsbijeenkomst Onderzoeksregeling CDKM – Regieorgaan SIA
...
Lees verder

NRO: Subsidie toegekend voor peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs
...
Lees verder

HAN: INNOVATE = inspiratie: veel mooie activiteiten op 3,4 en 5 oktober
...
Lees verder

Werken bij hogescholen: vacature Coaching coordinator (Management Team) and lecturer/researcher (0,5 -1,0 fte)
...
Lees verder