vrijdag 18 oktober 2019

AVS: VU roept op tot deelname aan onderzoek werkdrukverlaging

VU roept op tot deelname aan onderzoek werkdrukverlaging
Om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken hebben het kabinet, de bonden – waaronder de AVS - en de PO-Raad het werkdrukakkoord afgesloten. Dit werkdrukakkoord gaat uit van een nieuw...
Lees verder

Inspectie gaat strenger toezien op naleving zorgplicht
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaat...
Lees verder

Subsidieplafond Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort verhoogd
Minister Slob heeft op 17 oktober 2019 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds gepubliceerd.  Voor subsidieverstrekking op grond van...
Lees verder