donderdag 10 oktober 2019

AVS: Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO 2019 - 2020 naar beneden bijgesteld

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO 2019 - 2020 naar beneden bijgesteld
Minister Slob heeft de subsidieplafond Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 naar beneden bijgesteld tot € 2,5 miljoen. De...
Lees verder

Voorstellen van ontwikkelteams curriculum.nu afgerond
Laat voorstellen van de schoolleiders en leraren de basis vormen voor het herziene curriculum. Zorg voor voldoende tijd en middelen voor het onderwijsveld. En veranker Digitale geletterdheid en...
Lees verder

Programma's van eisen materiƫle instandhouding 2020 bekendgemaakt
Op 9 oktober 2019 is de Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiƫle instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2020 gepubliceerd.
Lees verder