woensdag 18 september 2019

VOS/ABB: Terugvordering fusiegeld: OCW wéér teruggefloten

Terugvordering fusiegeld: OCW wéér teruggefloten
Opnieuw is het ministerie van OCW keihard op de vingers getikt in een zaak over de terugvordering van fusiecompensatie. De minister heeft in deze zaak de rechtszekerheid met voeten getreden. Lees...
Lees verder

Scholenwedstrijd Nederland-Duitsland: 75 jaar vrijheid
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan de tweede Nederlands-Duitse scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. Het motto is '75 jaar vrijheid - leven in de grensregio'.  Lees verder...
Lees verder

Langetermijnvisie nodig op deeltijdopleidingen
De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad moeten met collega-organisaties een gezamenlijke langetermijnvisie ontwikkelen op het in deeltijd opleiden van leraren. Lees verder → The post...
Lees verder