woensdag 18 september 2019

Trendbreuk: ziekteverzuim docenten voortgezet onderwijs wederom gestegen

Trendbreuk: ziekteverzuim docenten voortgezet onderwijs wederom gestegen
Het ziekteverzuim van docenten in het voortgezet onderwijs is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen, naar 5,6 procent in 2018. Hiermee wordt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van 5 procent losgelaten, en is er sprake van een trendbreuk. Dit meldt Voion.
Lees verder

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort (1)
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het...
Lees verder

Kabinet: extra steun gezinnen met kinderen
Gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar een extra steun in de rug. Voor het kindgebonden budget wordt jaarlijks bijna 500 miljoen euro meer uitgetrokken. Zo'n 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld bijna 1000 euro per jaar bij.
Lees verder

Extra geld lerarentekort, maar niet méér extra
Het onderwijs, dat aan alle kanten mensen tekort komt, krijgt extra geld om leerkrachten aan te trekken en te behouden. Maar dat geld lag er al vóór Prinsjesdag, en het onderwijs en de linkse oppositie hadden op meer gehoopt.
Lees verder

Tegenvaller van 148 miljoen voor onderwijs
Het onderwijs moet het volgend jaar doen met bijna 150 miljoen euro minder dan waar het op rekende. Om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen, houdt het ministerie van Onderwijs dat geld in.
Lees verder

'Lerarentekort symptoom groter probleem: cultuuromslag gewenst'
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) missen gevoel voor urgentie voor de problemen in het middelbaar en beroepsonderwijs in de troonrede en kabinetsplannen voor het nieuwe jaar. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: "Het kabinet heeft aandacht voor...
Lees verder