woensdag 18 september 2019

Talenten WorldSkills kappen minister Van Engelshoven op Prinsjesdag

Talenten WorldSkills kappen minister Van Engelshoven op Prinsjesdag
Talentvolle, jonge kappers en schoonheidsspecialisten uit het mbo hebben diverse Kamerleden en minister Van Engelshoven vandaag gekapt en van make-up voorzien. Zij waren deelnemers aan WorldSkills 2019, het WK voor beroepen, van afgelopen maand.
Lees verder

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort (2)
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het...
Lees verder

Tegenvaller van 148 miljoen voor onderwijs
Het onderwijs moet het volgend jaar doen met bijna 150 miljoen euro minder dan waar het op rekende. Om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen, houdt het ministerie van Onderwijs dat geld in.
Lees verder

'Lerarentekort symptoom groter probleem: cultuuromslag gewenst'
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) missen gevoel voor urgentie voor de problemen in het middelbaar en beroepsonderwijs in de troonrede en kabinetsplannen voor het nieuwe jaar. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: "Het kabinet heeft aandacht voor...
Lees verder

'Kabinet moet meer investeren in energietransitie en beroepsonderwijs'
In een reactie op de Miljoenennota roept ondernemersorganisatie Techniek Nederland het kabinet op méér werk te maken van de energietransitie. Voorzitter Doekle Terpstra: "Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we het tempo waarin we woningen en gebouwen verduurzamen drastisch versnellen. De...
Lees verder

'Lerarentekort symptoom van groter probleem: cultuuromslag gewenst'
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) missen gevoel voor urgentie voor de problemen in het middelbaar en beroepsonderwijs in de troonrede en kabinetsplannen voor het nieuwe jaar. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: "Het kabinet heeft aandacht voor...
Lees verder