woensdag 18 september 2019

PO Raad: Het geheim van een goed huisvestingsplan

PO-RAAD
Het geheim van een goed huisvestingsplan
Heeft jouw schoolbestuur zicht op het exacte aantal vierkante meters en het energieverbruik van ieder schoolgebouw? In hoeverre sluiten de gebouwen nog aan bij het onderwijs dat er gegeven wordt? De PO-Raad roept al haar leden op om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor een integraal...
Lees verder

PO-Raad verbindt zich aan actieplan Academici primair onderwijs
Op vrijdag 13 september hebben de PO-Raad, VSNU, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo's en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden...
Lees verder

Wat moet het volgende kabinet in ieder geval regelen voor het primair onderwijs?
Kies maximaal drie punten in deze poll op mijn.poraad.nl.
Lees verder

Prinsjesdag: Meer urgentie nodig voor aanpak lerarentekort
De PO-Raad is teleurgesteld dat het kabinet in 2020 ondanks een begrotingsoverschot niets extra's over heeft voor het primair onderwijs. Dit laat zien dat ze het lerarentekort, hét probleem waar het onderwijs voor staat, onvoldoende serieus neemt. Het kabinet presenteerde haar jaarlijkse...
Lees verder