dinsdag 17 september 2019

Onderwijsraad: Onderwijsraad adviseert in 2020 over vrijheid van onderwijs, jongens en meisjes en passend onderwijs

ONDERWIJSRAAD
Onderwijsraad adviseert in 2020 over vrijheid van onderwijs, jongens en meisjes en passend onderwijs
Waardoor presteren meisjes in het onderwijs beter dan jongens? Wat is de betekenis van de vrijheid van onderwijs in deze tijd? En hoe kan zo goed mogelijk tegemoet worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften? Dat zijn enkele van de vraagstukken waarover de Onderwijsraad...
Lees verder

Werkprogramma 2020
Op Prinsjesdag presenteert de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het Werkprogramma 2020 bevat tevens meerjarenagenda. vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal...
Lees verder