dinsdag 17 september 2019

Onderwijsinspectie: Weblog: Wanneer ben je te rijk als school?

Weblog: Wanneer ben je te rijk als school?
Publiek geld voor onderwijs moet maximaal aan dat onderwijs besteed worden, daar is iedereen het over eens. Te hoge financiële reserves aanhouden zonder doel past daar niet bij. Maar als je probeert te definiëren hoeveel geld in reserve 'te veel' is, blijkt dat niet zo makkelijk te zijn. Daarom doet de inspectie dit najaar een onderzoek naar de rijkdom van schoolbesturen. Aan de hand hiervan proberen we richtlijnen op te stellen voor wat een redelijk vermogen is.
Lees verder

Themaonderzoek ontwikkeling internationale studenten
Naar aanleiding van de discussie begin 2018 rond internationalisering in het hoger onderwijs besloot de inspectie om hieraan een onderzoeksprogramma te wijden. Dit themaonderzoek naar de ontwikkeling van het aantal internationale studenten en de mogelijke effecten daarvan voor de financiële afhankelijkheid van de individuele instelling maakt daar deel van uit.
Lees verder

Feiten over het toezicht op burgerschapsonderwijs en bijbehorende lesmethoden
Naar aanleiding van mediaberichten krijgen we verschillende vragen over onze rol als Inspectie van het Onderwijs in relatie tot levensbeschouwelijke opvattingen en onderwijsmethoden, met de nadruk op salafistisch onderwijs. Hieronder leggen we uit hoe we werken en wat onze wettelijke bevoegdheden zijn.
Lees verder

Weblog: Bij welke bijeenkomst was jij?
Vaak wordt er aan het eind van een scholing, cursus of training gevraagd wat je geleerd hebt. Meestal antwoord ik dan dat ik dat pas na enkele maanden weet. Als ik dan nog terugkom op de leeractiviteit, blijkt dat ik wat geleerd heb. En ik weet inmiddels van mezelf dat ik vooral in oneliners leer, waar dan een heel verhaal achter schuilt. Zo heb ik eind vorig schooljaar een driedaagse training gehad, waarvan ik nu de uitspraak 'Bij welke bijeenkomst was jij?' nog regelmatig in mijn hoofd heb en gebruik in gesprekken.
Lees verder