maandag 9 september 2019

OCW: Ministers Van Engelshoven en Slob verbeteren overgang tussen vmbo en mbo

Ministers Van Engelshoven en Slob verbeteren overgang tussen vmbo en mbo
Er komt een betere overgang tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen. Ze...
Lees verder

Meer balans in internationalisering hoger onderwijs
Studenten uit andere landen dragen bij aan onze wetenschap, economie en arbeidsmarkt. Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal...
Lees verder

Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de VNG...
Lees verder