vrijdag 13 september 2019

NRO: Infographic: Op weg naar een succesvolle Comenius-aanvraag

Infographic: Op weg naar een succesvolle Comenius-aanvraag
Het NRO en de VSNU hebben in het voorjaar een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd voor subsidieadviseurs aan universiteiten. De uitkomsten uit deze bijeenkomst zijn verwerkt in een infographic. De...
Lees verder

Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag
Goede samenwerking tussen professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers draagt bij aan verbetering van het onderwijs en innovaties. Als zij besluiten tot het uitvoeren van onderzoek, dan is...
Lees verder