donderdag 5 september 2019

LECSO: Onderzoek passend onderwijs onder schoolbesturen: uw input gevraagd

Onderzoek passend onderwijs onder schoolbesturen: uw input gevraagd
Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen het stelsel van passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van OCW – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt
Lees verder

Van de voorzitter: "Er valt genoeg te doen, het aankomend schooljaar"
De eerste Nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020! Allereerst hoop ik dat iedereen een goede start heeft kunnen maken. Het bestuur en de medewerkers van LECSO hebben er in ieder geval weer zin in! Er valt ook genoeg te doen, aankomend schooljaar. Allereerst zijn we als bureau hard aan het werk om de draad weer op te pakken na het vertrek van Corine, Marc en in een eerder stadium al Albert. Voor Jasper Swüste betekende deze aderlatingen dat
Lees verder