donderdag 19 september 2019

LECSO: Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging
Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezeggin
Lees verder

Onderwijsresultaten voor sociale en maatschappelijke competenties onvoldoende
88% van de (v)so-scholen scoort een onvoldoende op OR2: sociale en maatschappelijke competenties. Veel scholen lukt het nog niet om hun opbrengsten op dit gebied in kaart te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie heeft gehouden op veertig (v)so-scholen. Deze resultaten zijn met het speciaal onderwijs besproken tijdens de Kwaliteitsdag van de PO-Raad op 17 september 2019.De Inspectie verwacht van scholen dat zij op basis v
Lees verder