maandag 23 september 2019

LECSO: JongerenOnderwijsraad zoekt deelnemers!

JongerenOnderwijsraad zoekt deelnemers!
Goed onderwijs voor iedereen: dat vindt de Onderwijsraad belangrijk. De Onderwijsraad geeft advies aan de regering en aan de Eerste en Tweede Kamer over onderwijs in Nederland. Deze onafhankelijke raad bestaat al 100 jaar en bestaat uit tien leden.Voor het eerst in zijn honderdjarig bestaan richt de Onderwijsraad een eigen jongerenraad op. De raadsleden willen graag regelmatig in gesprek met jongeren om te weten wat er bij jullie leeft: welke beh
Lees verder

Van uit zicht naar in zicht: van school naar bovenschoolse voorziening, 
en terug

Onder het motto 'Van uit zicht naar in zicht' organiseren Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut op 9 oktober een bijeenkomst over de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs. Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Programma: verschillende perspectieven
Centraal s
Lees verder