dinsdag 17 september 2019

LECSO: Conferentie onderwijs-jeugd - 31 oktober 2019

Conferentie onderwijs-jeugd - 31 oktober 2019
Op 31 oktober 2019 vindt de conferentie Onderwijs – Jeugd plaats met als thema: Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren! Bert Wienen lector Jeugd aan Hogeschool Windesheim verzorgt de keynote speech: Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs en recht op kansen. Wanneer ouders, kinderen, onderwijs- en jeugdprofessionals de handen ineen slaan, ontstaan er ontwikkelkansen voo
Lees verder

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostigin
Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezeggin
Lees verder