dinsdag 3 september 2019

LECSO: Aangeboden: opleiding tot Key2Teach-coach bij deelname aan onderzoeksproject

Aangeboden: opleiding tot Key2Teach-coach bij deelname aan onderzoeksproject
De Universiteit Utrecht onderzoekt samen met diverse (praktijk-)partners hoe leerkrachten in het sbo en speciaal onderwijs cluster 4 beter ondersteund kunnen worden in de omgang met moeilijk gedrag in de klas. In het kader van dit onderzoek wordt het coachingsprogramma Key2Teach (kosteloos) aangeboden aan sbo-scholen en cluster 4-scholen die bereid zijn om gedurende anderhalf schooljaar (juni 2019-november 2020) aan het onderzoek deel te nemen.
Lees verder

Ov-vergoeding voor scholen bij bezoek aan parlement
Scholen in het voortgezet onderwijs die met hun leerlingen - via ProDemos - het parlement willen bezoeken, krijgen vanaf dit schooljaar een vergoeding voor de reiskosten. Het ministerie van BZK stelt subsidie hiervoor beschikbaar, om het zo voor alle leerlingen mogelijk te maken ten minste een keer in hun middelbare schooltijd naar de Tweede Kamer te gaan. Deze regeling geldt ook voor vso- en praktijkscholen.De vergoeding is beschikbaar voor scho
Lees verder