woensdag 18 september 2019

Koning Willem-Alexander benoemt nijpend lerarentekort in Troonrede

Koning Willem-Alexander benoemt nijpend lerarentekort in Troonrede
Zojuist heeft Koning Willem-Alexander de troonrede uitgesproken. Op deze Prinsjesdag kwamen ook het onderwijs en het lerarentekort kort ter sprake.
Lees verder

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort (1)
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het...
Lees verder

Kabinet: extra steun gezinnen met kinderen
Gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar een extra steun in de rug. Voor het kindgebonden budget wordt jaarlijks bijna 500 miljoen euro meer uitgetrokken. Zo'n 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld bijna 1000 euro per jaar bij.
Lees verder

Extra geld lerarentekort, maar niet méér extra
Het onderwijs, dat aan alle kanten mensen tekort komt, krijgt extra geld om leerkrachten aan te trekken en te behouden. Maar dat geld lag er al vóór Prinsjesdag, en het onderwijs en de linkse oppositie hadden op meer gehoopt.
Lees verder

Tegenvaller van 148 miljoen voor onderwijs
Het onderwijs moet het volgend jaar doen met bijna 150 miljoen euro minder dan waar het op rekende. Om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen, houdt het ministerie van Onderwijs dat geld in.
Lees verder

Oppositie laakt plannen Prinsjesdag
Een deel van de oppositiepartijen veegt de vloer aan met de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag in de troonrede zijn gepresenteerd. Andere partijen uit de oppositie reageren met nuances.
Lees verder