vrijdag 13 september 2019

Kamerstukken OCW: Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid

Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid).
Lees verder

Kamerbrief bij OESO-rapport Education at a Glance 2019
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het rapport Education at a Glance 2019.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de kaartverkoop van de Formule-1
Minister Van Engelshoven beantwoordt de Kamervragen over de kaartverkoop van de Formule-1.
Lees verder

Kamerbrief over verzoek vaste commissie voor OCW advies organisatie en financiering lokale publieke omroepen
Minister Slob laat de Tweede Kamer weten dat hij het verzoek van de vaste commissie voor OCW betreft het advies organisatie en financiering lokale publieke omroepen, na zorgvuldige bestudering een reactie zal geven.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak van de tekorten in onderwijs
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over aanpak van de tekorten in onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
Antwoorden van minister Van Engelshoven op de Kamervragen over het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij planning OCW najaar 2019
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven en minister Slob bij de planning OCW najaar 2019. Dit is een overzicht van documenten die zij in het najaar 2019 verwachten naar de Kamer te sturen.
Lees verder

Kamerbrief over opzet beleidsdoorlichting studiefinanciering
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over opzet beleidsdoorlichting studiefinanciering.
Lees verder

Kamerbrief met reactie monitor beleidsmaatregelen 2018-2019
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de monitor beleidsmaatregelen 2018-2019 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over herverdeling sectorplanmiddelen bètatechniek naar algemene universiteiten
Minister Van Engelshoven stuurt een brief over haar besluit om de sectorplanmiddelen voor bètatechniek over te hevelen naar de algemene universiteiten.
Lees verder