donderdag 19 september 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over Maatwerk voor aankomende leraren

Kamerbrief over Maatwerk voor aankomende leraren
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer het onderzoek naar maatwerk in deeltijdlerarenopleidingen.
Lees verder

Kamerbrief over werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur
Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer het werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief over een mbo-traineeprogramma bij het Rijk
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een mbo-traineeprogramma bij het Rijk.
Lees verder

Kamerbrief over beleidsdoorlichting Media van begroting OCW
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW.
Lees verder

Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven aan de Eerste Kamer bij een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.
Lees verder

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Advies Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden.
Lees verder

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden.
Lees verder

Nader rapport inzake wetswijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op Kenniscentrum voor makkelijk lerenden
Minister Slob reageert op de brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden.
Lees verder