dinsdag 17 september 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Kamerbrief over hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Minister Van Engelshoven beschrijft de hoofdlijnen van de komende Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen
Antwoorden van minister Slob op de Kamervragen over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen.
Lees verder

Kamerbrief aanvullend overzicht stand van zaken openstaande toezeggingen OCW gedaan aan de Eerste Kamer
Minister Van Engelshoven stuurt een aanvullend overzicht over de stand van zaken van openstaande toezeggingen OCW aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vanwege wanbeheer.
Lees verder

Kamerbrief over de laatste ontwikkelingen van het onderzoek sociale veiligheid op de joods-orthodoxe school Cheider
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen van het onderzoek sociale veiligheid op de joods-orthodoxe school Cheider in Amsterdam.
Lees verder

Kamerbrief over de slaag-zakregeling van keuzedelen in het mbo
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de implementatie slaag-zakregeling keuzedelen in het mbo.
Lees verder

Kamerbrief over waarschuwing Islamic University of Applied Sciences Rottwerdam (IUASR)
Minister van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef inzake de Islamic University of Applied Sciences Rottwerdam (IUASR).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2020-2021 Adviesraad WTI
Minister Van Engelshoven biedt het Werkprogramma 2020-2021 aan van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Dit programma is aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over ABD rapport review incident toetsadviezen
Minister Slob  biedt de Tweede Kamer het  rapport review incident toetsadviezen van ABDTOPConsult aan.
Lees verder

Kamerbrief over werkprogramma Onderwijsraad 2020
Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer Werkprogramma Onderwijsraad 2020.
Lees verder