dinsdag 10 september 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Banken dreigen rekening Haga Lyceum te blokkeren’

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Banken dreigen rekening Haga Lyceum te blokkeren'
Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Banken dreigen rekening Haga Lyceum te blokkeren'.
Lees verder

Nota van wijziging diverse onderwijswetten
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota van Wijziging diverse onderwijswetten
Aanbiedingsbrief van minister Slob betreft nota van Wijziging diverse onderwijswetten (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord wijzigingswetten normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de memorie van Antwoord over de wijzigingswetten in verband met de normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs.
Lees verder

Memorie van Antwoord
Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over tweede deelbesluit Wob-verzoeken over Cornelius Haga Lyceum
Minister Slob informeert de Tweede Kamer betreft het tweede deelbesluit Wob-verzoeken over Cornelius Haga Lyceum.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs
Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer het IBO-rapport aan en reageert op de bevindingen uit het rapport.
Lees verder

Uitstelbrief over het terugbetalen van de Lerarenbeurs
Minister Slob laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het terugbetalen van de Lerarenbeurs niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel taal en toegankelijkheid
Minister Van Engelshoven biedt het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid aan.
Lees verder

Advies Raad van State over wetsvoorstel taal en toegankelijkheid
Advies van de Raad van State over de wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid).
Lees verder