woensdag 4 september 2019

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief halfjaarlijks stand van zaken toezeggingen ministerie OCW

Aanbiedingsbrief halfjaarlijks stand van zaken toezeggingen ministerie OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer de halfjaarlijks stand van zaken toezeggingen aan.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op Verslag schriftelijk overleg RIVM-onderzoek mentale gezondheid jongeren
Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer de reactie op het Verslag schriftelijk overleg van het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren aan.
Lees verder

Kamerbrief Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs.
Lees verder

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer het Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar.
Lees verder

Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar
Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar.
Lees verder

Advies Raad van State
Minister Slob stuurt het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar
Lees verder

Kamerbrief over Macrodoelmatigheidsbeleid mbo
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over Macrodoelmatigheidsbeleid mbo.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over hoge marktconcentratie onder dagbladuitgeverijen
Minister Slob beantwoordt de vragen over hoge marktconcentratie onder dagbladuitgeverijen.
Lees verder

Beantwoording Kamervraag over het bericht 'Vijf stenen door de ramen bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom'
Minister Ollongren biedt de antwoorden aan op de vragen over het bericht 'Vijf stenen door de ramen bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verschillen in financiële steun
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de Kamervragen over verschillen in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen.
Lees verder