vrijdag 13 september 2019

Jongeren uitgedaagd om een plasticsoep-challenge aan te gaan

Jongeren uitgedaagd om een plasticsoep-challenge aan te gaan
Afgelopen maandag heeft het Schoonhovens College het allereerste lespakket voor middelbare scholieren ontvangen over de uitdagingen van de plasticsoep. Het nieuwe lesmateriaal – ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation in samenwerking met Globe Nederland – informeert leerlingen over deze...
Lees verder

Inspectie onderzoekt islamitische scholen met lhbti-vijandig lesmateriaal
De onderwijsinspectie gaat onderzoeken of een aantal islamitische scholen over de schreef gaat met lesmateriaal waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft de inspectie dat opgedragen.
Lees verder

Scholieren nemen Koninklijke Schouwburg over bij vijfde Kindertroonrede
Op dinsdag 17 september delen Haagse scholieren voor de vijfde keer hun plannen en ideeën voor Nederland. Zij presenteren hun troonrede in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg, voorafgaande aan de troonrede die middag in de Ridderzaal. Dit meldt het Nationale Theater.
Lees verder

Scholieren nemen Schouwburg over bij vijfde Kindertroonrede
Op dinsdag 17 september delen Haagse scholieren voor de vijfde keer hun plannen en ideeën voor Nederland. Zij presenteren hun troonrede in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg, voorafgaande aan de troonrede die middag in de Ridderzaal. Dit meldt het Nationale Theater.
Lees verder

Experiment Regelluwe scholen wordt wederom uitgebreid
Het experiment Regelluwe scholen wordt uitgebreid naar scholen met het predicaat 'voldoende'. Een motie daartoe van Kamerleden Van Meenen en Rog is aangenomen door de Tweede Kamer. Het experiment was tot nu toe alleen toegankelijk voor scholen die als goed of excellent worden bestempeld. Dit meldt...
Lees verder

OESO: Aantrekkelijk voor jonge mensen om leraar te worden in Nederland
Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het voor jonge mensen in Nederland aantrekkelijk om leraar te worden. Dat komt naar voren uit het rapport Education at a Glance 2019, waaruit onder meer blijkt dat het jaarsalaris van leraren in Nederland hoger ligt dan...
Lees verder