woensdag 18 september 2019

Hoger Onderwijs Nieuws: Onderwijsinspectie: Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
Onderwijsinspectie: Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers
...
Lees verder

Rijksoverheid: OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort
...
Lees verder

Rijksoverheid: OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort
...
Lees verder

Universiteit Maastricht: Female Genital Mutilation and Female Genital Cosmetic Surgery: where are the boundaries?
...
Lees verder

Onderwijsraad: Onderwijsraad adviseert in 2020 over vrijheid van onderwijs, jongens en meisjes en passend onderwijs
...
Lees verder

Onderwijsraad: Werkprogramma 2020
...
Lees verder

UVA: Kaderbrief 2020 definitief vastgesteld
...
Lees verder

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort (2)
...
Lees verder

Tegenvaller van 148 miljoen voor onderwijs
...
Lees verder

Inholland: Hedendaags protest, hoe zet je mensen in beweging?
...
Lees verder

Universiteit Leiden: Prinsjeslezing: Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht?
...
Lees verder

Fontys: Hoe combineer je topsport en studeren?
...
Lees verder

Luister naar mijn idee! Tips om als volwassene met jonge kinderen écht samen te werken.
...
Lees verder

OU: Janine Janssen: dieren in de criminologie betreft vooral de mens
...
Lees verder

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs
...
Lees verder

AOb: 'Suggestie extra geld primair onderwijs volstrekt onjuist'
...
Lees verder

AOb: Als een malle differentiëren op de kleine school
...
Lees verder

WUR: Winnende teams voor deelname aan Autonomous Greenhouse Challenge bekend
...
Lees verder

AOb: Svpo vangt bot bij rechter over inspectie-rapporten
...
Lees verder

WUR: Acht nieuwe startups die bijdragen aan food & agtech innovatie
...
Lees verder