maandag 2 september 2019

Fontys organiseert wederom SWPBS-conferentie

Fontys organiseert wederom SWPBS-conferentie
Het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum PBS Windesheim en het Kenniscentrum SWPBS van PI Research voor de elfde keer op rij het evenement School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Tijdens het evenement, dat dit jaar plaatsvindt op...
Lees verder

Intelligentiemeting maakt licht verschil voor onderwijsachterstandenindicator
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van onderwijs een verkenning gedaan naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator. De onderwijsachterstandenindicator is van belang voor het eerlijk verdelen van de middelen voor...
Lees verder

'Jongeren zelf ook bezorgd over hun schermgebruik'
Tieners zitten meer op hun smartphone, tablet of laptop dan ze zelf verantwoord vinden. Ze vinden het ook jammer dat kinderen weinig buiten spelen, heeft onderzoeksbureau I&O Research uitgezocht voor de Volkskrant.
Lees verder

Oproep aan ouders om auto te laten staan tijdens Schoolbrengweek
In de derde week van het nieuwe schooljaar organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengweek.In de week van 16 t/m 20 september worden ouders opgeroepen om hun kind (zoveel mogelijk) lopend of op de fiets naar school te brengen. Dit meldt SCHOOL op SEEF.
Lees verder

Week 35: Hittegolf, seksles en kansenongelijkheid
Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo zorgde de hitte ervoor dat leerlingen mobiele airco's meenamen, krijgt seksles op school een krappe voldoende en neemt de...
Lees verder

Scholen succesvol in aanpakken werkdruk
De meeste schoolteams hebben hun plannen om de werkdruk aan te pakken met succes kunnen uitvoeren. Die verlichting is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van onderwijsondersteuners en vakleerkrachten. Dat meldt de PO-Raad die een en ander heeft laten onderzoeken door DUO...
Lees verder