maandag 9 september 2019

Extra geld voor opscholing instructeurs

Extra geld voor opscholing instructeurs
Per 1 augustus 2018 zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo in werking getreden. Daarmee heeft de functie van instructeur meer erkenning gekregen. Als je als instructeur aan de bekwaamheidseisen voldoet, kun je nu ook sinds 1 augustus 2019 subsidie ontvangen om je via scholing verder...
Lees verder

Wat zijn practoraten in het mbo?
Op 30 juni 2015 is de stichting 'Ieder mbo een practoraat' opgericht. Doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs; de zogenaamde 'practoraten'. Inmiddels zijn er 34 practoraten in het mbo. Daarnaast komen er nog...
Lees verder

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'
De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en gratis met een vrijwilliger praten over alles wat hen bezighield. De vrijwilligers waren een luisterend oor, een klankbord, een...
Lees verder

Voortgang pilot mbo-verklaring
In het regeerakkoord is een afspraak gemaakt over studenten onder de 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder starkwalificatie. Er is afgesproken dat mbo-scholen aan studenten onder de 23 zonder startkwalificatie, die hun diploma niet halen en het onderwijs verlaten, een bewijs meegeven van wat...
Lees verder

Week 36: werkdruk succesvol aangepakt en leenstelsel steeds meer verguisd
Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo lijkt het werkdrukgeld zijn vruchten af te werpen, maar blijkt het leenstelsel voor steeds meer mensen een rotte appel.
Lees verder

Dag van de Stad over lef van het middelbaar beroepsonderwijs
Op 28 november 2019 vindt in het World Forum in Den Haag de derde editie van de Dag van de Stad plaats. Het thema is "Wie durft?". Was het niet het mbo dat lef heeft? Het mbo participeert actief in de eigen regio. Samen met andere overheden en partijen denkt zij mee en levert ze een bijdrage aan...
Lees verder