zaterdag 3 augustus 2019

Pedagogiek Blog: Behandeling jonge geweldplegers cruciaal

Behandeling jonge geweldplegers cruciaal
Momenteel circuleert een petitie voor verhoging van de strafmaxima voor jeugdige daders van zware geweldsdelicten. Het initiatief daartoe is genomen door de ouders van drie kinderen die allen twee jaar geleden op afschuwelijke, nauwelijks te bevatten wijze zijn omgebracht door minderjarige daders...
Lees verder