vrijdag 9 augustus 2019

NRO: Toekenning monitoringsonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Toekenning monitoringsonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs
In het kader van de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs heeft het NRO 250.000 euro toegekend voor de monitoring. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en...
Lees verder

Ministerie van OCW kent subsidie toe voor onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid
In het kader van het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid, kent het NRO namens het ministerie van OCW een subsidie van 211.500 euro toe aan een implementatie- en bestedingsonderzoek in de...
Lees verder