donderdag 15 augustus 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het inzichtelijk maken van (de gevolgen van) het lerarentekort

Beantwoording Kamervragen over het inzichtelijk maken van (de gevolgen van) het lerarentekort
Minister Slob beantwoordt de vragen over het inzichtelijk maken van (de gevolgen van) het lerarentekort.
Lees verder

Kamerbrief met reactie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren
Minister Van Engelshoven reageert op de rapporten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording meerdere schriftelijke vragen
Minister Slob geeft te kennen dat hij de antwoorden van schriftelijke vragen voor het einde van het zomerreces beantwoordt.
Lees verder

Kamerbrief over het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'
Minister Grapperhaus en minister Slob informeren de Tweede Kamer over het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'.
Lees verder

Kamerbrief over ontslag lid Commissariaat voor de Media
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het ontslag van een lid van het Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Kamerbrief over grote klappen voor werkgelegenheid in Groningen
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat de antwoorden over grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen, uitgesteld zijn.
Lees verder

Kamerbrief over het bericht 'Liegen over je studieschuld lastiger: DUO komt met schuldverklaring'
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat de antwoorden over het bericht 'Liegen over je studieschuld lastiger: DUO komt met schuldverklaring', uitgesteld zijn.
Lees verder

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over de kaartverkoop van de Formule-1
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen over de kaartverkoop van de Formule-1 niet op tijd kan beantwoorden.
Lees verder

Beantwoording vragen over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het integrale Capaciteitsplan 2016 hoofdrapport van het Capaciteitsorgaan
Minister Van Engelshoven beantwoordt de Kamervragen over het integrale Capaciteitsplan 2016 hoofdrapport van het Capaciteitsorgaan.
Lees verder