woensdag 24 juli 2019

Week 29: thuiswonende studenten, boerkaverbod & zomervakantie

Week 29: thuiswonende studenten, boerkaverbod & zomervakantie
Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: studenten blijven langer thuis wonen, er komt een boete van 150 euro bij overtreding van het boerkaverbod in het...
Lees verder

Onderzoek rekenen/wiskunde en dyscalculie
Het ministerie van OCW laat een onderzoek uitvoeren naar hoe leerkrachten en docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk omgaan met de protocollen voor Ernstige reken/wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Ook wil het ministerie weten of leraren hierbij ondersteuning nodig hebben. Het onderzoek...
Lees verder

Amsterdam investeert ruim 2,2 miljoen euro in mbo-projecten
De gemeente Amsterdam verleent ruim 2,2 miljoen euro subsidie aan 32 projecten in het Amsterdamse mbo. Dat maakte wethouder Simone Kukenheim (mbo) vorige week bekend. Komend schooljaar voeren de Amsterdamse mbo-instellingen met deze subsidie innovatieve projecten uit om het onderwijs te...
Lees verder

Mogelijk lokaal verbod op lachgas in Utrecht
Het gebruik van lachgas gaat in bepaalde gebieden in Utrecht verboden worden. De gemeente wil een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzetten om lachgas te verbieden, zoals nu ook al met alcohol gedaan wordt. Gebruikers van het gas leveren overlast op voor de buurt en overal op straat liggen...
Lees verder

Het belang van een startkwalificatie
Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar...
Lees verder

Ruimte voor mbo-instellingen om te innoveren en experimenteren
Vorige week werd bekend dat de gemeente Amsterdam gaat investeren in diverse mbo-projecten. De subsidieregeling is opgesteld om uitvoering te geven aan de twee ambities van de MBO-Agenda: toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. Eén van de...
Lees verder