vrijdag 12 juli 2019

Vakantielezen 2019 - versla de vakantiedip

Vakantielezen 2019 - versla de vakantiedip
Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio's als mede andere scholen in achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten). Scholen die eerder meededen aan Vakantielezen kunnen ook meedoen. 
Lees verder

Tweede Kamer debatteert over laaggeletterdheid
'Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma's als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten.' Dat zei minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 13 juni tijdens het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer. Stichting Lezen blijft zich graag sterk maken voor leesbevordering, samen met partnerorganisaties die ook betrokken zijn bij de leesopvoeding van kinderen en...
Lees verder