vrijdag 12 juli 2019

Project Baanbrekers gestart

Project Baanbrekers gestart
Het nieuwe project Baanbrekers is op 8 juli begonnen. De PO-Raad en VO-raad startten dit project op, dat schoolbesturen helpt om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt de VO-Raad.
Lees verder

Gemeente Utrecht in actie voor groenere schoolpleinen
De gemeente Utrecht ziet graag dat de schoolpleinen in Utrecht groener worden. De gemeente is van mening dat groene schoolpleinen een groenere buurt stimuleren. Tevens kunnen de pleinen gebruikt worden voor natuur- en milieueducatie. Dit meldt NU.nl.
Lees verder

Het schoolplan: wat moet en wat mag?
Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij...
Lees verder

Minder leerlingen naar het speciaal onderwijs door startklassen
Limburg wil dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan. Daarom beginnen enkele schoolbesturen en gemeenten in het nieuwe schooljaar met zogenaamde startklassen: Kleine groepen met een gezamenlijk aanpak van onderwijs én zorg. Dit meldt De Limburger.
Lees verder

Flink meer onderwijsondersteuners op scholen
Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is fors gestegen. Naast het oplopende lerarentekort, stijgt ook het aantal vacatures voor deze medewerkers. Dat geldt eveneens voor het directiepersoneel. De vacatures voor leraren zijn het moeilijkst vervulbaar. Dat blijkt uit de...
Lees verder

Hoe te handelen bij vermoeden seksueel geweld: factsheet voor docenten
Van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is 46 procent een leeftijdsgenoot. Gezien de belangrijke rol van het onderwijs in de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren, komt de Nationaal Rapporteur met een factsheet voor docenten. De Nationaal Rapporteur wil hiermee bewustwording...
Lees verder