woensdag 3 juli 2019

PO Raad: Rinda den Besten benoemd tot lid Raad van Commissarissen Mitros

PO-RAAD
Rinda den Besten benoemd tot lid Raad van Commissarissen Mitros
Rinda den Besten is per 1 juli benoemd tot commissaris van de Raad van Commissarissen van Mitros. Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. 1 op de 5 mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros....
Lees verder

Zet ICT in om het onderwijs te verbeteren
Zet je ICT in binnen je school of bestuur? En wil je graag een volgende stap zetten, of leren van anderen? Houd 'Samen Slimmer Leren' dan in de gaten. Dit nieuwe programma van de PO-Raad stimuleert de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan kun je vinden op...
Lees verder

Huisvestingsvoorstellen PO-Raad opgenomen in klimaatakkoord
Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. De aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. De PO-Raad is verheugd dat haar huisvestingsvoorstellen deel uitmaken van de plannen. Voor het...
Lees verder

Internetconsultatie: Kan school rookverbod op schoolplein 24/7 handhaven?
Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor...
Lees verder

Maak het jaarverslag 2018 actief openbaar
Vergeten jullie niet het jaarverslag te publiceren? Nu het 1 juli is geweest en ieder van jullie zijn jaarverslag heeft ingediend bij het ministerie van OCW/DUO. Met elkaar hebben we in de Code Goed bestuur vastgelegd dat het bestuursverslag en de jaarrekening actief openbaar worden gemaakt.
Lees verder

Kabinet wil meer mogelijkheden om leraar te worden
Het kabinet wil het aantrekkelijker en makkelijker maken om leraar te worden. Leraren moeten bijvoorbeeld bevoegdheden kunnen stapelen en zich kunnen specialiseren. Ook moeten zij voortaan in meerdere onderwijssectoren tegelijk kunnen werken. Voorwaarde voor succes is dat het kabinet de loonkloof...
Lees verder