vrijdag 12 juli 2019

PO Raad: Minister gaat aan de slag met nieuw experiment flexibele schooltijden

PO-RAAD
Minister gaat aan de slag met nieuw experiment flexibele schooltijden
Vanaf schooljaar 2020/2021 start er een nieuw experiment rond flexibele onderwijstijden, schrijft minister Slob (Onderwijs) in reactie op een aangenomen motie van VVD, D66, en CDA. Of alle huidige deelnemende scholen daaraan kunnen meedoen, hangt af van de voorwaarden die nog uitgewerkt moeten...
Lees verder

Minister gaat aan de slag met nieuw experiment voor flexibele onderwijstijden
Vanaf schooljaar 2020/2021 start er een nieuw experiment rond flexibele onderwijstijden, schrijft minister Slob (Onderwijs) in reactie op een aangenomen motie van VVD, D66, en CDA. Of alle huidige deelnemende scholen daaraan kunnen meedoen, hangt af van de voorwaarden die nog uitgewerkt moeten...
Lees verder

Tussenevaluatie Bestuursakkoord gepubliceerd
Op weg naar 2020 zijn diverse ambities uit het Bestuursakkoord primair onderwijs al gehaald. Andere liggen op koers of vragen om extra actie, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage. De PO-Raad ziet mooie ontwikkelingen in de sector maar signaleert ook dat actuele problemen als...
Lees verder

De Wnra en de aanzegplicht, hoe zit dat straks?
In het private arbeidsrecht is er een zogenaamde aanzegplicht. Een werkgever moet de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen of hij de tijdelijke arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Dit moet minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Deze aanzegplicht geldt...
Lees verder

Betrouwbare wifi via inkoopcoöperatie SIVON
ICT-inkoopcoöperatie SIVON heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is een overeenkomst getekend met drie leveranciers voor de uitvoering van een nieuwe dienst: Wifi-as-a-Service. Scholen die hiervan gebruik maken, kunnen rekenen op goede en betrouwbare wifi, zonder zorgen te hebben over het...
Lees verder