vrijdag 5 juli 2019

PO Raad: Het jaarverslag gevangen in een pakkend A3

PO-RAAD
Het jaarverslag gevangen in een pakkend A3
In de Code Goed bestuur hebben de leden van de PO-Raad met elkaar afgesproken dat het jaarverslag actief publiek wordt gemaakt. In de meeste gevallen betekent dit dat de schoolbesturen het bestuursverslag en de jaarrekening op hun website publiceren. Om de informatie echt goed over te brengen en...
Lees verder

Interview met Marije den Dulk: "Voor onze studenten is het een droom om iets te betekenen voor deze kinderen."
Het aantal aanmeldingen voor de pabo stijgt gelukkig, toch is het nog lang niet genoeg om het lerarentekort mee op te lossen. In het speciaal onderwijs zijn de zorgen nog groter, vacatures staan maanden lang open. Onder meer door de gedragsproblemen die veel leerlingen hebben, is de werkdruk hoog....
Lees verder