dinsdag 9 juli 2019

NRO: Vooraankondiging call: Bestuurlijk vermogen en professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs

Vooraankondiging call: Bestuurlijk vermogen en professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs
Het NRO ontwikkelt een onderzoeksprogramma 'Bestuurlijk vermogen en professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs', in opdracht van het ministerie van OCW. De planning is om de...
Lees verder

Tussenrapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo – juli 2019
Vanaf 1 augustus 2017 is de wet 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo' in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april,...
Lees verder