donderdag 4 juli 2019

'Niet alle kwetsbare kinderen ontvangen voldoende zorg en bescherming'

'Niet alle kwetsbare kinderen ontvangen voldoende zorg en bescherming'
Het gaat goed met kinderen in Nederland, toch krijgen veel kwetsbare kinderen niet de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Die zorg heeft het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties, op basis van de input van 80 ngo's en kennisinstituten. De lijst...
Lees verder

Driekwart van de scholen moet energie-maatregelen nog doorgeven
Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij RVO binnen. Ook veel scholen waren te laat. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.
Lees verder

Afstandsonderwijs ingezet tegen het lerarentekort
Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Vooral in de tekortvakken Duits, Frans, wiskunde, scheikunde en natuurkunde zoeken scholen gekwalificeerde docenten. Toch zijn de verschillen per regio groot. Het bedrijf Like2Teach springt hier op in door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via...
Lees verder

Voorzitter Laks wil stem middelbare scholieren vertegenwoordigen
Pieter Lossie, de nieuwe voorzitter van het Landelijk Actie Komitee Scholieren, wil volgend jaar de mening van alle middelbare scholieren in Nederland verkondigen. Tevens zal hij zich als klimaatactivist inzetten voor een beter klimaat. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.
Lees verder

Onderzoek naar informatieverstrekking AIVD over Haga Lyceum
De informatieverstrekking door de AIVD aan overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum komt onder de loep. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft woensdag een kort onderzoek daarnaar aangekondigd. Aanleiding is het nog steeds voortdurende debat in...
Lees verder

'Flipping the classroom' kan studieresultaat bevorderen
Studenten thuis online naar uitlegvideo's laten kijken en in de klas opdrachten laten maken, kan positief uitpakken voor de leerprestaties. Die conclusie trekt onderwijskundige David van Alten van de Universiteit Utrecht na een analyse van 114 onderzoeken naar het fenomeen 'flipping the classroom',...
Lees verder