dinsdag 2 juli 2019

LECSO: Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB 10 oktober 2019

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB 10 oktober 2019
Op 10 oktober 2019 is er een landelijke werkbijeenkomst zmolk/lvb. De werkbijeenkomst is voor collega’s die gezamenlijk bezig zijn met het opzetten van onderwijs-zorgarrangementen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Om een van de spildoelgroepen binnen passend onderwijs een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. Datum en tijd: 10 oktober 2019 van 9
Lees verder

Masterclass passend onderwijs: bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk
Op 24 september 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een masterclass over bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk. De masterclass is bedoeld voor schoolbestuurders (regulier en speciaal onderwijs) die zich moeten manoeuvreren in het complexe speelveld van passend onderwijs. De masterclass wordt ingeleid door dr. Pieterjan van Delden, die gepromoveerd is op het onderwerp samenwerkingsverbanden. De theorie uit de inleiding wor
Lees verder