dinsdag 9 juli 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over onderzoek naar de werking van het bindend studieadvies in de praktijk

Kamerbrief over onderzoek naar de werking van het bindend studieadvies in de praktijk
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de werking van het bindend studieadvies in de praktijk.
Lees verder

Kamerbrief over kwaliteitsborging van opleidingen en administratieve lasten
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een verkenning naar hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en administratieve lasten anderzijds. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over hoge ouderbijdrage voor ouders hoogbegaafde kinderen
Minister Slob beantwoordt vragen over de hoge ouderbijdrage voor ouders van hoogbegaafde kinderen.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering moties experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs
Minister Slob stuurt een brief over de uitvoering van verschillende Tweede-Kamermoties bij het experiment van flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd.
Lees verder

Kamerbrief schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Minister Slob brengt de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een schooldiploma voor het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De wijziging gaat met name over de maximering van het verlaagd wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten voor opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verschil regulier en staatsexamen
Minister Slob beantwoordt vragen over de verschillen tussen het gewone eindexamen en het staatsexamen.
Lees verder