woensdag 10 juli 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met stand van zaken toezeggingen over media

Kamerbrief met stand van zaken toezeggingen over media
Minister Slob meldt de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van media.
Lees verder

Kamerbrief over eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo
Minister Van Engelshoven biedt het eerste deel van de rapportage monitor Toelatingsrecht mbo aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op vragen over het rapport 'Doorstromen van hbo naar wo'
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport 'Doorstromen van hbo naar wo'.
Lees verder

Kamerbrief met verslag (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019
Minister Van Engelshoven biedt het verslag (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Verslag informele OJCS-Raad 16 april 2019 en 22 en 23 mei 2019
Verslag informele OJCS-Raad 16 april 2019 en 22 en 23 mei 2019.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over grensoverschrijdend gedrag docent
Minister Slob beantwoordt vragen over het bericht 'Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge'.
Lees verder

Beantwoording vragen over over freelancejournalisten die onder het minimumloon werken
Minister Slob beantwoordt de vragen over freelancejournalisten die onder het minimumloon werken.
Lees verder

Kamerbrief over minder ov-boetes
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen voor het verminderen van ov-boetes van studenten.
Lees verder

Kamerbrief over kwaliteitsborging van opleidingen en administratieve lasten
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en administratieve lasten anderzijds.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs.
Lees verder