vrijdag 5 juli 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op de gezamenlijke verklaring van de ouderraad van het St. Maartenscollege e...

Kamerbrief met reactie op de gezamenlijke verklaring van de ouderraad van het St. Maartenscollege en de oudervereniging van het Porta Mosana College
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer een reactie op de gezamenlijke verklaring van de ouderraad van het St. Maartenscollege en de oudervereniging van het Porta Mosana College te Maastricht.
Lees verder

Kamerbrief over de Nationale StudentenenquĂȘte
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de Nationale StudentenenquĂȘte (NSE).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen
Minister Slob beantwoordt de Kamervragen over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Kamervragen over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen
Aanbiedingsbrief van minister Slob betreft beantwoording Kamervragen over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief over het niet handelen in de geest van het nog niet aangenomen wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
Minister Slob biedt zijn reactie aan, op verzoek van de vaste commissie van OCW, op een brief over het niet handelen in de geest van het nog niet aangenomen wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo.
Lees verder

Kamerbrief met analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14- onderwijs
Minister Slob biedt een analyse aan naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14- onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over de stand van zaken van het overschakelen naar Proefdiervrije Innovatie
Minister Van Engelshoven en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over het proces naar Proefdiervrije Innovatie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Besluit register onderwijsdeelnemers
Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen inzake het Besluit register onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Kamerbrief arbeidsmarktbeleid in crisistijd
Brief van minister Koolmees, staatssecretaris Van Ark en minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid in tijden van (economische) crisis.
Lees verder

Kamerbrief over schriftelijk Overleg betreft de toekomst van rekenen in het vo en mbo
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie naar aanleiding van de vragen van de vaste commissie van OCW over de toekomst van rekenen in het vo en mbo.
Lees verder