woensdag 3 juli 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op brief over voorgezet speciaal onderwijs

Kamerbrief met reactie op brief over voorgezet speciaal onderwijs
Minister Slob reageert op een mail van een burger over twee brieven over het voortgezet speciaal onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo
Minister Slob deelt mee dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio's kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.
Lees verder

Kamerbrief afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota nav verslag in verband met afschaffen fusietoets
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.
Lees verder

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en andere wettten
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over het aantrekkelijker maken om te werken in het onderwijs
Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over hun ambitie om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Zij reageren ook op het advies van de Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren',
Lees verder

Kamerbrief over bekrachtiging wetsvoorstel verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen
Minister Ollongren meldt de Eerste Kamer dat het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling zo snel mogelijk zal worden bekrachtigd. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het onderwijsboek Geobas 7
Minister Slob beantwoordt vragen over het onderwijsboek Geobas 7
Lees verder

Kamerbrief over niet inhouden van lpo
Minister Van Engelshoven en minister Slob sturen een brief over hoe het inhouden van lpo niet ten koste zal gaan van het onderwijspersoneel.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapport over kwaliteitskeurmerken vvto
Minister Slob reageert op een rapport van Nuffic over de bekendheid, wenselijkheid en hanteerbaarheid van kwaliteitskeurmerken van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels. De Eerste Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder